La Capsa Ambulant d'Artistes

Un projecte de mediació de “El Teler de Llum”, Centre d'Art de Tarragona.

El secret que fa girar la roda creativa

26/11/2014

mènsulaalaurv_AB
CAT

El divendres 21 de novembre la “Capsa Ambulant d’Artistes” torna a la URV però, aquesta vegada, amb Mènsula Studio per fer una activitat emmarcada dins l’assignatura de “Creativitat Publicitària”. Natàlia Lozano i els seus alumnes ens reben encuriosits, precisament estan treballant el procés creatiu dins la indústria publicitària i la nostra visita resulta molt oportuna.

La Marta i en Pep ens mostren l’univers de l’estudi de la Part Alta i s’acaben concentrant en descriure, detalladament, tots els processos del seu treball, de l’encàrrec al resultat final; ampolles de vi, d’oli, cartells, il·lustració, fotografia, animació, web, imatge corporativa… el ventall és molt ampli. Ens revelen com les idees esdevenen imatges i com les imatges esdevenen idees. Mènsula Studio atorga una importància cabdal a l’evolució de la idea doncs, per tal que “una imatge valgui més que mil paraules”, s’ha de parlar molt i cal que hi hagi una bona història darrere.

La teoria en el món de la creativitat i l’art aplicat a la publicitat és necessària però la “classe” d’avui va més enllà doncs descobrim coses que no surten als llibres com, per exemple, la importància de tenir una comunicació fluida amb el client, el treball en equip, la feina multidisciplinària, les fonts “d’inspiració”… i ens desgranen mil anècdotes que fan de la seva feina una aventura diària.

En el torn de preguntes els alumnes participen activament. Els seus neguits es concentren, principalment, en el mercat laboral i en com aplicar els coneixements a encàrrecs reals. I és així que, tot parlant, Mênsula ens descobreix el seu secret, l’enigma del per què un estudi creatiu de Tarragona es manté tan actiu i despert. La resposta ens sorprèn per la seva aparent senzillesa doncs no és altre que la tossudesa i la sort de treballar en allò que realment els motiva.

(Fotografia: Alexandra Barrientos · Imatge Etiqueta: Mènsula Studio)

EtiquetaL'Elefant_mènsula

ESP

El secreto que gira la rueda creativa

El viernes 21 de noviembre la “Capsa Ambulant d’Artistes” vuelve a la URV, pero esta vez, con Mènsula Studio para hacer una actividad englobada dentro de la asignatura “Creatividad Publicitaria”. Natàlia Lozano y sus alumnos nos reciben con curiosidad, precisamente están trabajando el proceso creativo dentro de la industria publicitaria y nuestra visita resulta muy oportuna.

La Marta y el Pep nos muestran el universo del estudio de la Parte Alta y se acaban concentrando en describir, con detalle, todos los procesos de su trabajo, del encargo al resultado final; botellas de vino, de aceite, carteles, ilustración, fotografía, animación, web, imagen corporativa… el abanico es muy amplio. Nos muestran como las ideas se convierten en imágenes y como las imágenes se convierten en ideas. Mènsula Studio otorga una gran importancia a la evolución de la idea pues, para que “una imagen valga más de mil palabras”, se debe hablar mucho y es necesario que haya una buena historia detrás.

La teoría en el mundo de la creatividad y el arte aplicado a la publicidad es necesaria pero la “clase” de hoy va más lejos pues descubrimos cosas que no salen en los libros como, por ejemplo, la importancia de tener una comunicación fluida con el cliente, el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar, las fuentes de inspiración… y nos explican mil anécdotas que hacen de su faena una aventura diaria.

En el turno de preguntas los alumnos participan activamente. Sus preocupaciones se concentran, principalmente, en el mercado laboral y en cómo aplicar los conocimientos a encargos reales. Y es así que, hablando, que Mènsula nos descubre su secreto, el enigma de porqué un estudio creativo de Tarragona se mantiene tan activo y despierto. La respuesta nos sorprende por su aparente sencillez pues no es otra que la tozudez y la suerte de trabajar en eso que realmente les motiva.

(Fotografía: Alexandra Barrientos · Imagen Etiqueta: Mènsula Studio)

%d bloggers like this: