La Capsa Ambulant d'Artistes

Un projecte de mediació de “El Teler de Llum”, Centre d'Art de Tarragona.

DEIXANT PETJADA A LA MERCÈ

20/10/2014

L'Armand a la Mercè_ecp

CAT

Un sol gairebé d’estiu juga amb els pins a fet i amagar.

Quan són les 12 ja sentim xivarri, cada un dels grups surt del seu edifici i es dirigeix al pati de pins, la Capsa Ambulant d’Artistes els espera. Llevant, Xaloc, Tramuntana… Els petits estan emocionats, els grans, tot i l’aparença d’indiferència, encuriosits. (La carta personalitzada que l’Armand els hi va enviar, convidant-los, va fer efecte!)

“Segur que coneixem molts famosos que són futbolistes, cantants, actrius… Però, i artistes? Què en sabem dels artistes? Ser artista és un ofici com el de pastissera o el de professor.”

Quan l’Armand surt de la Capsa explica que ell crea obres o processos amb la intenció d’explicar, mostrar, treure de dins, ser recordat, deixar petjada… Tot i això ser artista, més enllà de l’obra resultant, és un trajecte llarg, un gran esforç i un exercici de constància.

Una història a la Mercè_ecp

“Dibuixem un paral·lelisme entre l’artista i nosaltres: ¿Què/qui és un artista? · ¿Què/qui som nosaltres?; ¿Com vol ser recordat l’artista amb la seva obra? · ¿Com volem ser recordats nosaltres en el pas per aquesta casa?”

Mitjançant la història d’en Samir l’Armand explica que no cal saber dibuixar i pintar bé, que lo important és saber què volem dir, i buscar la manera d’expressar-ho.

A partir d’aquí ja comença l’acció. Agafem les taules, els cartons, les pintures, els rotuladors, els papers i les tisores i comencem a treballar.

L’experiència és increïble, tothom s’implica a dibuixar la seva història: n’hi ha un parell que expliquen que no es tornaran a escapar del centre, l’Esme parla de la seva família i del dubte de si tornarà o no a casa amb ells; el Markelo recorda al seu millor amic que va marxar fa uns dies…

Al final, totes queden molt contentes amb la seva història enmarcada. En uns dies la penjarem a l’entrada del Centre en una exposició molt especial per a cada un d’ells.

(Anar al post “Històries pròpies, un relat comú.” L’exposició montada.) 

(Imatges · Esther Canals)

Petjades a la Mercè_ecp

ESP

DEJANDO HUELLA EN LA MERCÈ

Un sol de verano juega con los pinos al escondite.

A las 12 cada uno de los grupos sale de su edificio y se dirige al patio de pinos, la “Capsa Ambulant d’Artistes” los espera. Levante, “Xaloc”, Tramuntana… Los más pequeños están emocionados, los grandes, a pesar de su pretendida indiferencia, sienten curiosidad. (¡La carta personalizada que Armand les envió, invitándoles a la actividad, surgió efecto!)

“Seguro que conocemos muchos famosos que son futbolistas, cantantes, actrices… Pero, ¿y artistas? Qué sabemos de los artistas? Ser artista es un oficio como cualquier otro.”

Cuando Armand sale de la Capsa, explica que el crea obras o procesos con la intención de explicar, mostrar, sacar de dentro, ser recordado, dejar huella… A pesar de esto, ser artista, más allá de la obra resultante, es un trayecto largo, un gran esfuerzo y un ejercicio de constancia.

Treballant, a la Mercè_ecp

“Dibujemos un paralelismo entre el artista y nosotros: ¿Qué/quien es un artista? · ¿Què/quien somos nosotros?; ¿Cómo quiere ser recordado el artista mediante su obra? · ¿Cómo queremos ser recordados en el paso por esta casa?”

A partir de la historia de Samir, Armand explica que no hace falta saber dinujar para pintar bien, que lo importante es saber qué queremos decir, y buscar la manera de expresarlo.

A partir de aquí ya empieza la acción. Cogemos mesas, sillas, cartones, pinturas, rotuladores, papeles y tijeras y empezamos a trabajar.

La experiencia es increible, todo el mundo se implica a dibujar su historia: hay un par que explican que no se volverán a escapar del centro; Esme habla de su família y de la duda sobre si volverá a casa con ellos o no; Markelo recuerda a su mejor amigo quien se fue hace unos días…

Al final, todos quedan muy contentos con su huella enmarcada. En unos días las colgaremos en la entrada del centro, en una exposición muy especial para todos ellos.

(Imágenes · Esther Canals)

Art la Mercè_ecp

Anuncis
%d bloggers like this: